Views relaties

Relaties in views komen van pas als je een referentie hebt tussen 2 of meerdere inhoudtypes;

We hebben een inhoudstype van kunstschilders met een body en een afbeeldingsveld..