Desinstalleren van modules

Moeilijkheidsgraad

trefwoorden

Net als bij Drupal 7 kan je modules toevoegen als je update module aan staat... Daarna kan je ze activeren door aan te vinken.  Verrassend is wel dat je ze niet kunt afvinken zoals in Drupal 7. Sommigen dachten zelfs dat dit een bug was... Er zijn grote discussies aan vooraf gegaan, maar het is een bewuste keuze om het afvinken van modules te verhinderen. Een module die gebruikt werd heeft waarschijnlijk in de database resten achtergelaten. Afvinken en dit niet opkuisen is eigenlijk niet netjes. In Drupal 7 kon je dit wel dan in een verdere stap uitvoeren, maar dit werd niet altijd gedaan... Vandaar dat men in Drupal 8 resoluut kiest om geen tussenstap te voorzien.

Drupal8_001756.png

Je moet rechtstreeks naar de uninstall gaan.


Drupal8_001757.png

Daar zie je meer dan vroeger de impact die een verwijdering zal teweeg brengen. Meer nog.. als er inhoud aan gekoppeld is kan je niet verwijderen. Logisch toch.


Drupal8_001758.png

Voor zij die het toch niet kunnen laten... de Disable Modules module geeft je weer deze mogelijkheid. Weet dat er geen garantie is voor je inhoud.